Warsztaty z zakresu projektowania usług zrealizowane ze studentami
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie